Lavella Avva Ring Towel Holder Stainless Chrome -2311