Lavella Loft Plus Kuğu Eviye Batarya (Siyah) – KES330